Titols corresponents a l'ESO

L'expedició dels títols corresponents a l'ESO s'inicia d'ofici i, per tant, la persona interessada no l'ha de sol·licitar ni ha de pagar cap taxa.

Si no pot recollir-lo la persona titular, cal que que la persona autoritzada porti el document següent: enllaç al document.


Títols de Batxillerat i Cicles formatius

La persona interessada ha de sol·licitar el títol a la secretaria de l'Institut quan hagi finalitzat els estudis. Per aquests títols cal pagar la taxa corresponent als drets d'expedició.

La sol·licitud s'ha de fer amb l'imprès oficial disponible a l'Institut o en aquesta mateixa pàgina.

Quan s'hagi fet el pagament es lliura l'imprès del resguard que té tots els efectes del títol mentre no s'expedeixi materialment.

Sol·licitud de títol

Si no pot recollir-lo la persona titular, cal que que la persona autoritzada porti el document següent: enllaç al document.


Duplicats de títols

Es pot sol·licitar un duplicat d'un títol en els casos següents:

  • Quan es produeixi qualsevol modificació de les dades que consten al títol.
  • En els casos de destrucció, total o parcial, o de títols malmesos o extraviats.

Per aconseguir un duplicat del títol cal presentar la sol·licitud a la Secretaria del centre, acompanyada de la documentació acreditativa de la modificació de dades.

Sol·licitud de duplicat

També cal la declaració jurada de la persona interessada si és per pèrdua o destrucció.

Declaració jurada

S'ha de pagar la taxa corresponent a l'expedició.

Institut Guinovarda
C/ Pompeu Fabra, 17
08784 Piera
Tel. 93 776 07 01
iesguinovarda@xtec.cat

Disseny 
María Millán García
(maria98millan@gmail.com)
Ignacio Martos Gómez
(igmartosgo@gmail.com)

Visites

1.png1.png2.png4.png7.png6.png
1
Online

Go to top