Per sol·licitar l'equivalència amb els certificats de coneixement de català de la Direcció General de Política Lingüística, cal que ompliu aquesta sol·licitud i aporteu la documentació següent a la Secretaria de l'Institut:

  • Fotocòpia del DNI.
  • Llibre d'escolaritat dels estudis realitzats, des de l'educació primària fins als darrers estudis no universitaris realitzats. Si no teniu el llibre d'escolaritat, caldrà aportar un certificat del centre on hagueu fet els estudis, on consti la data de realització i que heu cursat la matèria de català en la totalitat dels estudis.

Requisits que s'han de complir per poder demanar el certificat.

El termini per recollir el certificat d'equivalència és de dos dies laborables des de la presentació de la sol·licitud.

Institut Guinovarda
C/ Pompeu Fabra, 17
08784 Piera
Tel. 93 776 07 01
iesguinovarda@xtec.cat

Disseny 
María Millán García
(maria98millan@gmail.com)
Ignacio Martos Gómez
(igmartosgo@gmail.com)

Visites

1.png1.png2.png4.png7.png6.png
1
Online

Go to top