HISTÒRIA I CONTEXT

L'INS Guinovarda va començar a funcionar el curs 95/96 amb el nom d'INS Piera. Va començar amb 3 grups de 3r d'ESO. El seu naixement va respondre a una necessitat educativa en aquesta zona, on els alumnes s'havien de desplaçar a Centres d'altres localitats més llunyanes: Capellades, Martorell, Igualada o fins i tot a Centres privats i/o concertats: E. A. Apiària (Piera), Sant Josep (Sant Sadurní d'Anoia), etc.

El curs 2012/2013 es va implantar el primer cicle formatiu de grau mig de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència (TAPSD).

El curs 2014/2015 es va implantar el cicle formatiu també de grau mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX)

Per tant, en l'actualitat al Centre es fan els quatre nivells d'ESO, el batxillerat modalitats de ciències i tecnologia i d'humanitats i ciències socials i dos cicles formatius de grau mitjà, TAPSD i SMX.

L'Institut Guinovarda es troba situat a la vila de Piera amb prop de 15.000 habitants, concretament al carrer Pompeu Fabra núm. 17, en el barri de La Plana. El terme municipal pierenc consta del poble de Piera i de 20 urbanitzacions, això fa que tingui unes característiques molt especials i peculiars.

D'entrada les urbanitzacions es troben força aïllades del nucli urbà i en moltes ocasions mancades de serveis sanitaris, comercials, de lleure i esportius, i de transport, la qual cosa fa indispensable el trasllat en cotxe particular i dificulta, molt més que en altres centres d'educació, la comunicació presencial pares - institut i la pròpia mobilitat dels alumnes cap al nucli urbà i l'accés normal als serveis de biblioteca, lleure i esports del poble.

A més, les responsabilitats laborals que tenen molts pares i mares lluny de Piera també fa que aquesta comunicació sigui difícil i fa disminuir notablement les possibilitats d'atenció cap als seus fills, fet que comporta un potencial risc social.

Una de les característiques del municipi on es troba el nostre institut és l'existència d'una matrícula viva durant el curs com a conseqüència del fet que moltes famílies de les rodalies de Barcelona vénen a viure definitivament a la casa d'estiueig que tenien aquí a Piera per raons familiars, econòmiques i laborals, sobretot degut a la situació actual de crisi econòmica.

Per les característiques del municipi el centre depèn del transport escolar, la qual cosa dificulta molt el fet de poder oferir activitats extraescolars.

CENTRES DE PROCEDÈNCIA DE L'ALUMNAT

Tal i com ja s'ha dit, el municipi de Piera consta de 20 urbanitzacions a més del nucli urbà. Ca n'Aguilera, Can Bou, el Bedorc, can Canals, La Fortesa, can Creixell, can Mas, can Martí, Bosc de l'Àliga, can Bonastre, can Claramunt, can Martí de l'Estela, can Mata, Castell de la Ventosa, la Grua, Sant Jaume Sesoliveres, Sant Jordi, Vallbonica, la Venta i Can Mossarro i can Cairot.

A l'ESO, l'INS Guinovarda es nodreix principalment dels alumnes d'aquestes les urbanitzacions, ja que els del nucli urbà de Piera provinents de l'Escola Les Flandes van al SI Salvador Claramunt, situat al casc antic del poble.

Les escoles de primària d'on procedeixen el nostres alumnes són els Herois del Bruc, Escola Creixà i Escola Renaixença (situada la Hostalets de Pierola).

Al batxillerat la procedència dels alumnes és més diversa, ja que s'ajunten els alumnes que han fet l'ESO al Guinovarda, amb els que venen de l'E.A. Apiària (concertada) i del SI Salvador Claramunt, a part d'algun de alumne de Masquefa o Vallbona.

Als cicles formatius la procedència és encara més variada ja que s'amplia als municipis veïns (Masquefa, Vallbona, Capellades, Martorell...) i els alumnes són procedents de l'ESO, o que hi accedeixen a través de la prova d'accés (des d'un PFI, directament de l'ESO sense graduat o altres que fa temps que estaven desconnectats del sistema educatiu).

Institut Guinovarda
C/ Pompeu Fabra, 17
08784 Piera
Tel. 93 776 07 01
iesguinovarda@xtec.cat

Disseny 
María Millán García
(maria98millan@gmail.com)
Ignacio Martos Gómez
(igmartosgo@gmail.com)

Visites

1.png1.png2.png4.png7.png6.png
1
Online

Go to top