TALLER DE DIVERSITAT

El Taller de Diversitat, com a Programa de Diversificació Curricular que és, té com a finalitat afavorir que els alumnes que ho requereixin puguin assolir els objectius i les competències bàsiques de l’etapa i obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l’establerta amb caràcter general i una metodologia específica i personalitzada. Està dirigit a alumnes que havent cursat el 2n d'ESO, no estan en condicions de passar a tercer i ja han repetit un curs a l'etapa. És voluntari.

Incorpora un àmbit de caràcter pràctic i funcional que promou en els alumnes l’adquisició de les habilitats personals necessàries per a la vida adulta i professional, així com desenvolupar activitats que contribueixin a l’orientació professional dels alumnes.

Està recullit en la regulació de l’ordenació de l’educació secundària obligatòria, d’acord amb el que estableix l’article 14 del Decret 143/2007, de 26 de juny.

Institut Guinovarda
C/ Pompeu Fabra, 17
08784 Piera
Tel. 93 776 07 01
iesguinovarda@xtec.cat

Disseny 
María Millán García
(maria98millan@gmail.com)
Ignacio Martos Gómez
(igmartosgo@gmail.com)

Visites

1.png1.png2.png4.png7.png6.png
1
Online

Go to top