POPET

Aquest projecte està pensat per als alumnes del grup adaptat amb edat de 3r i 4t de l'ESO. És un conveni signat entre l'Ajuntament de Piera i l'Institut Guinovarda i aprovat pel Departament d'Ensenyament.

L'equip docent proposa un llistat d'alumnes per formar part del projecte. A més a més, tant els alumnes com les famílies poden sol·licitar formar-ne part. El professorat implicat en el projecte decideix finalment qui reuneix les característiques. Es realitza una reunió informativa amb els alumnes i una altra amb les famílies.

Els alumnes han de signar una carta de compromís1 amb unes normes a seguir. El no compliment d'algun dels seus punts és motiu per deixar de participar en el projecte. De la mateixa manera, les famílies també han de signar un document conforme estan d'acord en la participació del seu fill/a en el projecte.

Objectius

Es busca que l'alumne pugui:
   1- Assolir les competències bàsiques per poder graduar.
   2- Millorar la seva autoestima.
   3- Estar preparat per a l’entrada en el món laboral.

Activitats a l'institut

L'alumne romandrà al centre 18 hores amb el grup POPET (alumnes del projecte) i tindrà un currículum adaptat on es prioritzarà l'aprenentatge d'aquelles competències bàsiques que es consideren essencials per a assolir els objectius proposats.
Dins del grup POPET es realitzarà: una memòria on quedarà reflectida la feina portada a terme i la seva experiència a les empreses i el seguiment dels fulls de seguiment diari i setmanal de les activitats desenvolupades a les empreses.

Activitats a l'empresa

L’alumne romandrà a l'empresa 12 hores (dimarts i dijous) i desenvoluparà les tasques que li seran assignades pel professional-tutor de l'empresa.

Institut Guinovarda
C/ Pompeu Fabra, 17
08784 Piera
Tel. 93 776 07 01
iesguinovarda@xtec.cat

Disseny 
María Millán García
(maria98millan@gmail.com)
Ignacio Martos Gómez
(igmartosgo@gmail.com)

Visites

1.png1.png2.png4.png7.png6.png
1
Online

Go to top