AULA OBERTA

L'Aula Oberta, com a Programa de Diversificació Curricular que és, té com a finalitat afavorir que els alumnes que ho requereixin puguin assolir els objectius i les competències bàsiques de l’etapa i obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l’establerta amb caràcter general i una metodologia específica i personalitzada. Està dirigit a alumnes que havent cursat 3r d'ESO, no estan en condicions de passar a 4t i ja han repetit un curs a l'etapa.

És un grup reduït, la ràtio dels qual és molt baixa. Es fusionen àrees amb la finalitat d'oferir activitats d'ensenyament aprenentatge de tipus funcionals-globalitzadores, properes a l'experiència dels alumnes, amb predomini dels aspectes manipulatius o d'aplicació pràctica. En aquests grups reduïts d'adaptació curricular s'impartiran els continguts de manera adaptada de totes les matèries excepte de les optatives.

Està recullit en la regulació de l’ordenació de l’educació secundària obligatòria, d’acord amb el que estableix l’article 14 del Decret 143/2007, de 26 de juny.

Institut Guinovarda
C/ Pompeu Fabra, 17
08784 Piera
Tel. 93 776 07 01
iesguinovarda@xtec.cat

Disseny 
María Millán García
(maria98millan@gmail.com)
Ignacio Martos Gómez
(igmartosgo@gmail.com)

Visites

1.png1.png2.png4.png7.png6.png
1
Online

Go to top