Proves per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a l'alumnat que no l'hagi obtingut en finalitzar l'etapa

Tenir 18 anys o complir-los dins l'any 2016. També s’hi pot presentar l’alumnat que tingui 16 anys o que els compleixi dins l’any 2016, sempre que compleixi alguna de les condicions següents

- Tenir un contracte laboral que li impedei xi assistir al centre en règim ordinari.

- Trobar-se en procés d'obtenció d'un permís de treball.

- Ser esportista d'alt rendiment.

Haver finalitzat l’ESO sense haver obtingut el títol i no tenir més de cinc matèries pendents (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).

Haver finalitzat l'educació secundària obligatòria durant els cursos 2013/2014 o 2014/2015.

Si voleu sonèixer el contingut de la prova cliqueu el següent enllaç

- L’alumnat ha de portar l’original del DNI, NIE o passaport.

- Es poden portar diccionari i calculadora.

- El temps mínim per fer la prova és de 60 minuts per a cada matèria.

- L'alumnat que tingui pendent el Projecte de recerca l'haurà de lliurar al professor/a.

Per poder fer la prova cal que empleneu la següent sol·licitud i presentar-la a la Secretaria del centre en el termini establert

01/02/2015 a 15/02/2016: Presentació de sol·licituds.

26/02/2016: Publicació del calendari de les proves i de la llista d'admesos i exclosos.

27/02/2016 a 01/03/2016: Període de reclamacions a la llista d'admesos i exclosos.

16/03/2016: Dia de la prova.

07/04/2016: Publicació de resultats al tauler d’anuncis del centre.

Institut Guinovarda
C/ Pompeu Fabra, 17
08784 Piera
Tel. 93 776 07 01
iesguinovarda@xtec.cat

Disseny 
María Millán García
(maria98millan@gmail.com)
Ignacio Martos Gómez
(igmartosgo@gmail.com)

Visites

1.png1.png2.png4.png7.png5.png
1
Online

Go to top