El Batxillerat té una durada de dos cursos acadèmics.

Aquesta etapa de formació acadèmica es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys, però és oberta a persones de qualsevol edat.

Té per objectiu facilitar la formació necessària per cursar, posteriorment, ensenyaments de grau superior o estudis universitaris.

Per poder accedir als estudis de Batxillerat cal complir algun dels següents requeriments:

  • Disposar el títol de gaduat/da en eduació secundària obligatòria (ESO)
  • Haver obtingut un títol de tècnic/a de grau mitjà o grau superior de Formació Professional (en aquest cas es pot sol·licitar la convalidació de les matèries optatives i el treball de recerca)
  • Haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic. L'homologació s'acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si aquesta encara està en tràmit, presentant el "Volant per a la inscripció condicional en centres educatius"

 El currículum de batxillerat consta de dues parts, una part comuna amb matèries comunes i una part diversificada amb matèries de modalitat, matèries optatives i el treball de recerca. En el nostre centre s'imparteixen les modalitats de

  • Ciències i tecnologia
  • Humanitats i ciències socials

Segons aquestes dues modalitats el centre posa a disposició de l'alumnat 5 itineraris diferents que es poden consultar a la part inferior de la pàgina

Una vegada superat els estudis del Batxillerat pots conttinuar la teva formació per 4 branques diferents:

  • Esudis universitaris (prèvia superació de la prova d'accés a la universitat - PAAU)
  • Cicles formatius de grau superior de formació professional específica, arts plàstiques o disseny (accés directe)
  • Cicles formatius de grau superior d'ensenyaments esportius (si es compleixen els requeriments sol·licitats)
  • Ensenyaments superiors artístics (prèvia superació de la prova d'accés)

 

 

 

ITINERARIS 1r i 2n DE BATXILLERAT

 
1r de Batxillerat

 

Científic 1

Matèria

Crèdits

Ll. catalana

2

Ll. Castellana

2

Ll. Anglesa

3

Ed Física

2

Filosofia

2

Biologia

4

Matemàtques

4

Física

4

Química

4

Dibuix Tècnic

4

C. Text + Religió

2 + 2

Científic 2

Matèria

Crèdits

Ll catalana

2

Ll Castellana

2

Ll Anglesa

3

Ed Física

2

Filosofia

2

Biologia

4

Matemàtques

4

C. Terra

4

Química

4

Dibuix Tècnic

4

C. Text + Religió

2 + 2

Tecnològic

Matèria

Crèdits

Ll catalana

2

Ll Castellana

2

Ll Anglesa

3

Ed Física

2

Filosofia

2

Física

4

Matemàtques

4

Tec Industrial

4

Química

4

Dibuix Tècnic

4

C. Text + Religió

2 + 2

Humanístic

Matèria

Crèdits

Ll catalana

2

Ll Castellana

2

Ll Anglesa

3

Ed Física

2

Filosofia

2

H. món contemporani

4

Lit. Castellana

4

Llatí

4

Grec

4

C. Text + Religió

2 + 2

Social

Matèria

Crèdits

Ll catalana

2

Ll Castellana

2

Ll Anglesa

3

Ed Física

2

Filosofia

2

H. món contemporani

4

Lit. Castellana

4

Matemàtiques CCSS

4

Economia

4

C. Text + Religió

2 + 2

Llegenda

Comuna

Modalitat

Optativa

 
2n de Batxillerat

 

Científic 1

Matèria

Crèdits

Ll. catalana

2

Ll. Castellana

2

Ll. Anglesa

3

Hist Filosofia

3

Història

3

Biologia

4

Matemàtques

3

Física

4

Química

4

Dibuix Tècnic

4

Psicologia i Sociologia

4

Científic 2

Matèria

Crèdits

Ll catalana

2

Ll Castellana

2

Ll Anglesa

3

Hist Filosofia

3

Història

3

Biologia

4

Matemàtques

4

C. Terra

4

Química

4

Dibuix Tècnic

4

Psicologia i Sociologia

4

Tecnològic

Matèria

Crèdits

Ll catalana

2

Ll Castellana

2

Ll Anglesa

3

Hist. Filosofia

3

Història

3

Física

4

Matemàtques

4

Tec Industrial

4

Química

4

Dibuix Tècnic

4

Psicologia i Sociologia

4

Humanístic

Matèria

Crèdits

Ll catalana

2

Ll Castellana

2

Ll Anglesa

3

Hist. Filosofia

3

Història

3

Hist. de l'Art

4

Geografia

4

Llatí

4

Lit. Catalana

4

Grec

4

Psicologia i Sociologia

4

Social

Matèria

Crèdits

Ll catalana

2

Ll Castellana

2

Ll Anglesa

3

Hist. Filosofia

3

Història

3

Hist. de l'Art

4

Geografia

4

Matemàtiques CCSS

4

Economia

4

Psicologia i Sociologia

4

Institut Guinovarda
C/ Pompeu Fabra, 17
08784 Piera
Tel. 93 776 07 01
iesguinovarda@xtec.cat

Disseny 
María Millán García
(maria98millan@gmail.com)
Ignacio Martos Gómez
(igmartosgo@gmail.com)

Visites

1.png1.png2.png4.png7.png5.png
1
Online

Go to top